توافق اولیه برای راه اندازی خط کشتیرانی مسافری بین ایران و قطر


در جریان سفر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به قطر، توافقنامه اولیه برای ایجاد خط کشتیرانی مسافری بین دو کشور امضا شد.

به گزارش تسنیم، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به قطر سفر کرد و با نخست وزیر قطر دیدار و در نشستی با وزیر حمل و نقل این کشور شرکت کرد. در این دیدار نخست وزیر دولت قطر تحت نظارت امیر کشورش بر توسعه و اهمیت روابط راهبردی دو کشور تاکید کرد و خواستار گسترش این روابط در همه بخش ها به ویژه اقتصادی شد. بخشی که منافع آن به مردم مربوط می شود.

همچنین نشست دیگری در وزارت حمل و نقل قطر به ریاست جاسم بن سیف السلیطی وزیر حمل و نقل قطر برگزار شد. در این دیدار وزیر بازرگانی، اقتصاد و قطر ایرویز و دیگر مقامات مرتبط در حوزه گردشگری، اقتصاد و حمل و نقل حضور داشتند و ابعاد مختلف همکاری های دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این دیدار مسائل مربوط به جام جهانی قطر، تسهیلات سفر، تامین حداکثری امکانات برای تماشاگران ایرانی و عرضه صنایع دستی و محصولات ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین توافق اولیه برای ایجاد خط کشتیرانی مسافری بین دو کشور در نشست وزیر راه و شهرسازی با وزیر کشور قطر درباره توسعه خط حمل و نقل ایران و قطر حاصل شد.

در این نشست که با حضور وزیر بازرگانی و رئیس سازمان گردشگری قطر و مدیرعامل قطر ایرویز برگزار شد، توسعه مسیرهای حمل و نقل دو کشور از جمله در بخش هوایی و دریایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با اعطای مجوز پرواز به تعداد گردشگران ایرانی از هر دو کشور در اولویت و حریم هوایی موافقت شد.

در مورد حمل و نقل دریایی، توافق اولیه برای ایجاد خط کشتیرانی مسافری انجام شد. در این بازدید امکان سرمایه گذاری قطر برای مشارکت در پروژه های زیرساختی حمل و نقل در ایران به ویژه پروژه های موجود در بنادر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.