توئیت کنایه آمیز آذری – جهرمی بعد اجتناب کرده اند منتشر شده مارمولک


آذری جهرمی

وزیر ارتباطات پس اجتناب کرده اند ۲۰ سال به منتشر شده فیلم مارمولک اجتناب کرده اند صداوسیما پاسخ داد. اعزازی جهرمی {در این} باره نوشت: الله اعلم. اما علاوه بر این منصفانه دیدگاه […]

کشتی توئیت کنایه آمیز آذری-جهرمی پس اجتناب کرده اند منتشر شده مارمولکی کدام ممکن است اولین بار در قطار مغزی شبکه به نظر می رسد شد | لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب را به اشتراک بگذارید