تنیس زیر ۱۲ سال غرب آسیا | صعود پسران ایرانی به نیمه بسته شدن/ برد خانم ها مقابل سوریه


به گزارش خبرگزاری فارس، بیروت در شکسته نشده میزبانی دومین روز اجتناب کرده اند رقبا های تنیس قهرمانی زیر ۱۲ سال غرب آسیا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان کشورمان در بخش پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم ها همراه خود عراق دیدار کردند.

در اولین مسابقه انفرادی پسران، رامتین رافعا کریم سلیم را همراه خود (۰-۶-۶-۶) شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی رضا مقدسی در دومین مسابقه انفرادی (۶-۱, ۴-۶, ۶-۶) به میدان سر خورد. صدای شکست

گروه ایران در یک واحد ورزشی دوگانه، رامتین رافعی راستان اکبری (۳-۶، ۲-۶) اجتناب کرده اند گروه سوریه را شکست داد به همان اندازه پسران ایران همراه خود نتیجه ۳ بر صفر به ترکیبی ۴ گروه برتر صعود کنند.

در بخش خانم ها نیز گروه ایران به مصاف سوریه سر خورد کدام ممکن است در اولین ورزشی انفرادی رومینا رفیع حریف شخصی را همراه خود نتیجه ۰-۶ ۰-۶ شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دومین ورزشی انفرادی عسل فرحبادن را همراه خود نتیجه ۱-۱ شکست داد. ۶، ۶) ۷) حریف شخصی را شکست داد.

در بخش دونفره نیز گروه خانم ها ایران همراه خود مخلوط کردن ارگوان امیرخانلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید رومینا راوی همراه خود نتیجه ۱-۶، ۱-۶ گروه سوریه را شکست داد به همان اندازه ورزشی همراه خود نتیجه ۳-۰ به درآمد ایران به نوک برسد.

همراه خود این کار گروه سراسری پسران به نیمه بسته شدن راه کشف شد.

لبنان اجتناب کرده اند ۸ به همان اندازه ۱۳ آوریل میزبان این رقبا ها {خواهد بود}
برگزار احتمالاً خواهد بود.

در پسران علی رضا مقدسی، پردیا مجدآبادی، رامتین رفیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راستان اکبری همراه خود آموزش فرهاد صانع را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خانم ها ارگوان امیرخانلو، رومینا رافعا، عسل فرحبدنیا همراه خود آموزش هنگامیه گران مشاور کشورمان هستند. این دوران. مسابقات.

امیر برقی مشاور فدراسیون جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جعفر سهرابی شناخته شده به عنوان سرپرست گروه های اعزامی {در این} مسابقات حضور دارند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید