تقاضای جهانی نفت در حال افزایش است – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، اوپک در گزارش چشم انداز جهانی نفت در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که تقاضای جهانی نفت در سال آینده به ۱۰۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که نسبت به سال ۲۰۲۲ که معادل ۱.۴ میلیون بشکه در روز است، ۲.۷ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داشت. روزهای بیشتر طبق برآوردهای سال گذشته، این گروه برای سال ۲۰۲۳ است.

به گزارش ایسنا، اوپک چشم انداز تقاضای نفت خود را در میان مدت تا سال ۲۰۲۷ و تا پایان این دوره ۲ میلیون بشکه در روز نسبت به پیش بینی سال گذشته افزایش داد.

پیش بینی بالای اوپک برای تقاضای جهانی نفت به دلیل بهبود تقاضا در سال جاری و سال آینده و تغییر از انتقال انرژی به امنیت انرژی است.

اوپک اکنون انتظار دارد تقاضای نفت در سال ۲۰۳۰ به ۱۰۸.۳ میلیون بشکه در روز برسد که نسبت به پیش بینی سال گذشته اوپک در سال ۲۰۲۳ بیشتر است. در بلندمدت، اوپک انتظار دارد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۴۵ به ۱۰۹.۸ میلیون بشکه در روز افزایش یابد که در مقایسه با ۱۰۸.۲ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده توسط این گروه در سال گذشته بیشتر است.

اوپک انتظار دارد سهم بازار این گروه افزایش یابد، اما تولید اوپک در سال ۲۰۲۷ کمتر از سال ۲۰۲۲ خواهد بود.

در گزارش ماهانه بازار نفت این گروه که در ۱۲ اکتبر منتشر شد، اوپک با استناد به قرنطینه کووید چین، محدودیت های مالی در اقتصادهای توسعه یافته و فشارهای تورمی در سراسر جهان، پیش بینی خود را برای رشد تقاضای جهانی نفت به ۴۶۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۲ بازبینی کرد. .

در این گزارش، اوپک پیش‌بینی کرد که تقاضای جهانی نفت در سال جاری با ۲.۶ میلیون بشکه افزایش به ۹۹.۷ میلیون بشکه در روز برسد. همچنین پیش بینی رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۳ را به میزان ۳۶۰ هزار بشکه در روز به ۲.۳ میلیون بشکه در روز کاهش داد.

بر اساس گزارش قیمت نفت، اوپک پلاس در نشست ۵ اکتبر خود با کاهش ۲ میلیون بشکه ای اهداف تولید در روز موافقت کرد.