رژیم لاغری سریع

تفاهم نامه شرکت نفت ایرانول وپژوهشگاه صنعت نفت ایران/ جهاد علمی برای تولید روغن های پایه دو
یکی از سیاست‌هایی که در حال حاضر در حوزه تولید روغن در دنیا دنبال می‌شود عبور از روغن‌های گرید یک به دو و سه است و با توجه به گزارش‌هایی که وجود دارد نسل روغن‌های گرید یک در حال تمام شدن و به زودی از بازار خارج خواهد شد.