تعیین سقف افزایش کرایه خانه: تهران ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد
سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید.