تصویر/ برج پیتزای خارق العاده در لاهیجان بسازید! » قطار گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار در شبکه