ترس اجتناب کرده اند انگشت دادن آرا باعث تبدیل می شود کدام ممکن است بازیگر جرات تدریجی گزینه ها غول پیکر بگیرد


سید حسین افضلی مشاور مجلس شورای اسلامی در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، دانستن درباره لزوم انجام اصلاحات در آیین نامه خانه شورا گفت: گمشده هرگونه اصلاح است.

وی افزود: همراه خود ملاحظه به مشکلاتی کدام ممکن است در ملت داریم، ساختار مجلس {نمی تواند} پاسخگوی نیازهای ما باشد، چارچوب حال اینجا است کدام ممکن است حتی وقتی نمایندگان خوب به مجلس بروند، یک بار دیگر نمی توان مشکلات را رفع کرد.

افضلی تصریح کرد: برای تعمیر مشکلات ملت نیازمند مجلسی معادل سنا هستیم کدام ممکن است ملت ما همراه خود ملاحظه به شرایط حال همراه خود مشکلات بزرگی مواجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید یکی اجتناب کرده اند توضیحات مشکلات حال ساختار حال مجلس باشد.

وی در خصوص الزامات اصلاح آیین نامه خانه مجلس نمایندگان ذکر شد: به همان اندازه روزی کدام ممکن است ساختار حال بر مجلس تحت سلطه است، اصلاح آیین نامه {نمی تواند} تنظیمات اصلی ای در حرکت مجلس تحمیل تدریجی. اگر نمایندگان مجلس بخواهند در مقابل اهمیت دادن به مزیت ملت، آرای شخصی را افزایش دهند، باید کارهایی خارج اجتناب کرده اند امور اساسی ملت انجام دهند. نمایندگان سقوط می کنند، کارهایی را انجام می دهند کدام ممکن است جزو میل های بی نظیر ملت نیست.

افضلی تصریح کرد: متأسفانه {به دلیل} ساختار غلط مجلس «گزینه ها کلان» گرفته نمی شود، ما به مجلسی معادل سنا خواستن داریم کدام ممکن است در {آن افراد} عاقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فهیم ایفای عملکرد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انتخاب گیری های اساسی در جستجوی اقدامات عوام فریبانه نباشند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید