تحریک کردن در اطراف دوم مسابقات مقدماتی NBA اجتناب کرده اند فردا / مسابقات شادی ها انگیزتر {خواهد بود}


به گزارش خبرگزاری فارس، نیروی کار های مهرام تهران، شمیدر قم، کاله، صنعت مس کرمان، صنعت مس رفسنجان، ذوب آهن اصفهان، شهرداری گرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگولاتوری سیرجان کدام ممکن است شناخته شده به عنوان هشت نیروی کار برتر به مرحله دوم مسابقات انتخابی راه یافتند، تحریک کردن تبدیل می شود. شناخته شده به عنوان هشت نیروی کار برتر فردا شنبه ۶ فروردین ماه آنها کار شخصی را مراقبت از نیمه باقی مانده تحریک کردن می کنند.

این مرحله به صورت ۲ برد از سه مسابقه انجام تبدیل می شود.

در روز اول این رقبا ها روز شنبه منصفانه دیدار برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمیدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید میس کرمان در سالن آزادی به مصاف یکدیگر خواهند سر خورد.

این سیستم مسابقات به رئوس مطالب زیر است:

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید