تایید نام ۱۵ ورزشکار ایرانی برای دریافت بورسیه IOC
کمیته بین المللی المپیک ورزشکاران را برای المپیک ۲۰۲۴ پاریس بورسیه کرده و به آنها ماهیانه ۵۰۰ دلار می‌پردازد.