بیت کوین افزایش کشف شد/ خواه یا نه روسیه بیت کوین را به سقف قیمت می کشاند؟


بیت کوین پس اجتناب کرده اند اینکه گزارش شد کدام ممکن است مقامات روسیه در جاری بازرسی پذیرش آن شناخته شده به عنوان تیز کردن نشاط است، اجتناب کرده اند سقف قیمتی ۴۵۰۰۰ دلار رفتن کرد. این خبر بیت کوین را به بالاترین درجه ۲۴ روزه رساند، در حالی کدام ممکن است اتریوم نیز به بالاترین حد ۵ هفته فعلی رسید.

به گزارش خبرگزاری اطلاعات اینترنتهمراه خود ملاحظه به اخباری مبنی بر اینکه روسیه در جاری بازرسی پذیرش بیت کوین شناخته شده به عنوان تیز کردن نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت است، بیت کوین نزدیک به پنج نسبت مرتفع است.

پس اجتناب کرده اند قیمت کاهش یافته در ۴۲۷۳.۵۶ دلار در روز پنجشنبه، BTC/USD به بالاترین حد روزانه ۴۵۰۴۶.۰۸ دلار در روز جمعه رسید. در جاری حاضر قیمت این پول خارجی دیجیتال ۴۴۵۱۰ دلار است.

این بالاترین قیمتی است کدام ممکن است بیت کوین در ۲۴ روز قبل از این به آن است رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند رفتن اجتناب کرده اند درجه از دوام، ۴۲۵۰۰ دلار مرتفع است.

اگر این الگو یکپارچه یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت کوین اجتناب کرده اند ۴۶۰۰۰ دلار رفتن تنبل، نزدیک به ۴ ماه تولید دیگری به بالاترین درجه شخصی خواهد رسید.

بیت کوین افزایش یافت/ آیا روسیه بیت کوین را به سقف قیمت می کشاند؟

کار کردن اتریوم در روز جمعه را نیز نباید فراموش کرد، از دومین پول خارجی دیجیتال غول پیکر جهان نیز در هفته های فعلی به بالا شخصی رسیده است.

اتریوم در روز جمعه به بالاترین درجه روزانه ۳۱۸۳.۹۶ دلار رسید کدام ممکن است بالاترین رقم اجتناب کرده اند ۱۰ فوریه بود. با این حال الگو قیمتی این پول خارجی دیجیتال اجتناب کرده اند ابتدای روز کاهشی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین امر باعث شده به همان اندازه اتریوم به هزینه ۳۱۲۵ دلار برسد.

همراه خود امتحان کنید نمودار، اگر این نیروی صعودی یکپارچه یابد، می توان ۳۳۰۰ دلار را شناخته شده به عنوان سقف قیمت در تذکر گرفت.

۲۲۳۲۲۷

معمول امتیاز ۵۴ اجتناب کرده اند ۵

اجتناب کرده اند کل کل ۱ رای

لینک مختصر: https://pulbank.ir/?p=293243