بوگاتی «شیرون» با بدنه‌ای از جنس خاک رس (فیلم)چند هنرمند ماهر، با استفاده از گِل رس و وسایلی دیگر، اقدام به ساخت خودروی بوگاتی شیرون کردند که شباهت بسیاری به نمونه واقعی آن دارد.