به مناسبت ۱۳ شهریور روز ملی تعاون: یادداشت نادر محمد جعفری معاون امور استان های خانه تعاون ایران


یادداشت// – نادر محمد جعفری

پول بانکی: در جامعه امروزی توسعه بدون مشارکت مردمی بدون ارزش و اعتبار تلقی می شود و از این حیث اکثر کشورها از جنبش تعاونی به عنوان ابزاری مهم و موثر در جهت توسعه به ویژه توسعه اقتصادی استفاده می کنند. زیرا اعتقاد به نقش و جایگاه واقعی تعاونی ها در توسعه اقتصادی، تقویت تعهد اجتماعی، کاهش میزان مسئولیت های دولت و عمل به اصل چهل و چهارم قانون اساسی، زمینه را برای ورود کارشناسان، صاحب نظران و نخبگان به این سازمان فراهم می کند. بخش اقتصاد و توسعه اشتغال. تلفیق تجربه، تخصص و جوانی در این زمینه موفقیت های بزرگی را به دنبال خواهد داشت.

تعاونی به عنوان یک سازمان غیردولتی سازمان یافته، شبکه ای از اعتماد را در میان اعضا ایجاد می کند که افراد را قادر می سازد با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشند.

این قابلیت تعاونی ها را به عنوان منبعی بالقوه برای تولید سرمایه اجتماعی معرفی می کند و از سوی دیگر سرمایه اجتماعی نقش موثری در کاهش هزینه و موفقیت بنگاه ها و افزایش کارایی و عملکرد تعاونی ها ایفا می کند.

خالی

شبکه های اعتماد علاوه بر کاهش هزینه های مدیریتی، امکان تخصیص زمان و سرمایه بیشتری به فعالیت های اصلی را فراهم می کنند و علاوه بر آن دانش اعضای گروه را به یکدیگر منتقل می کنند و جریان یادگیری و دانش مناسبی را در بین آنها فراهم می کنند. در کاهش هزینه ها و توسعه اجتماعی و سازمانی بسیار موثر است.

از سوی دیگر، تجربه جهانی نشان می‌دهد که سازمان‌های مردم نهاد با ایفای نقش نظارت و نظارت، بسیج، جذب و هدایت منابع انسانی، مادی و معنوی می‌توانند مظهر مشارکت مردمی باشند که بخش منسجمی است. گروه های انسانی با همین هدف، نقش مؤثری در افزایش سرمایه اجتماعی و در نتیجه دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشورها داشته باشند.

در این راستا خانه تعاون ایران به عنوان یک سازمان مردم نهاد در بنیان‌گذاری، رشد و آگاهی جمعی خانواده تعاونی بزرگ‌تر نقش دارد و بی‌تردید کیفیت و تعالی جامعه هدف بر گستردگی آنها تأثیرگذار است. تعامل برای رسیدن به اهداف نهایی

خالی

فعالان این سازمان متعهد به تقویت وحدت ملی، حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی در بخش تعاون، توجه به اعتماد عمومی و آینده یکدیگر و ایجاد روابط مثبت و معنادار بین سرمایه اجتماعی در بخش تعاونی هستند. و شاخص های توسعه اجتماعی پایدار. تقویت ارتباطات شبکه و ایجاد اعتماد.

اعتماد و پیوند با تعاونی ها و سازمان های خیریه برای دستیابی به توسعه اجتماعی پایدار بسیار مهم است.

سرمایه اجتماعی ابزاری ضروری برای توسعه اقتصادی است و اعتماد و انسجام اجتماعی بیانگر نوعی ارتباط است که افراد و سازمان های اداری و گروه های کاری مختلف در بخش تعاونی توانایی همکاری با یکدیگر را داشته و همواره می توانند در توسعه تعاونی ها باشند. . انواع مختلف سرمایه یک رابطه دو طرفه برقرار کردند.

قوام، شبکه‌های روابط، اعتماد و مشارکت، حضور مردم در تعاونی‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در میدان، نوعی سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود که همه کشورهای توسعه‌یافته به آن توجه جدی می‌کنند و کمبود سرمایه اجتماعی موجب می‌شود. مشکل. مانعی اساسی بر سر راه تأسیس چنین مؤسساتی است.

خالی

کلام آخر این است: در دنیای امروز، هرگونه تلاشی برای تحول جامعه بشری در عرصه های مختلف به ویژه در عرصه های اقتصاد و رفاه، توسعه متوازن و عدالت اقتصادی بدون اجتماعی شدن مسئولیت و ایجاد نظام اقتصادی تکمیل نمی شود. از شرکت های تعاونی

بنابراین همگرایی تشکل ها و انجمن های فعال در بخش تعاون از جمله اتاق تعاون، انجمن های علمی، تعاونی ها، تعاونی ها، بانک های توسعه تعاون، صندوق های ضمانت سرمایه گذاری تعاونی و شعب تعاونی شورای اسلامی و … برای هماهنگی، مهمترین عواملی هستند که علیرغم محدودیت های فراوان می توانند نقش تعاونی ها را در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تضمین کنند.

انتظار می رود این نهادها تعامل و هماهنگی بیشتری با یکدیگر و با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از گذشته داشته باشند.

*معاونت امور استان های خانه تعاون ایران

خبر: کروش جم

خالی

میانگین امتیاز ۵ از ۵

از کل ۱ رای

لینک کوتاه: https://pulbank.ir/?p=306285