به دستور اژه برای برخورد قاطع با زورگیران مراجعه کنید
محسنی آژه ای در نشست تخصصی برای برخورد سریع و قاطع با مخلان امنیت و آرامش مردم گفت: شرایط فعلی قابل تحمل نیست. رئیس قوه قضائیه: اجازه نمی دهیم افراد بد با فعالیت های مجرمانه خود در بین مردم ترس و اضطراب ایجاد کنند و امنیت روانی مردم را خدشه دار کنند.