به آگهی های استخدامی توجه کنید
درج آگهی های استخدامی و کاریابی در سایت های مختلف بسیار مفید است چرا که هم کارآفرینان می توانند به سراغ افراد با استعداد بروند و هم افراد با استعداد می توانند شغل مورد نظر خود را پیدا کنند اما متاسفانه مجرمان اینترنتی وارد این عرصه شده و افراد جویای کار را مورد آزار و اذیت قرار می دهند.