رژیم لاغری سریع

بعد از ۲۹ هزار تومان، مقصد بعدی دلار کجاست؟
ممکن است اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت مقطعی اثر هیجانی در افزایش انتظارات داشته باشد اما اگر به صورت کلی انتظارات تورمی فروکش کند این اثر می‌تواند خنثی شود.