بشنوید، قدیمی ترین نوحه ثبت شده در دوره قاجار
امام حسین (ع) در ایام محرم سال‌ها در ایران عزاداری می‌کردند و مردم مومن در شهرهای ایران با آداب مختلف به عزاداری می‌پرداختند. در ادامه صوت قدیمی ترین نوحه ایران به نام «جبرئیل» که در دوره قاجار ضبط شده است را می شنوید.