برنامه دسته جمعی نمایندگان مجلس برای بررسی لایحه کاهش عوارض گمرکی


احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: نمایندگان در نظر دارند لایحه کاهش عوارض گمرکی را در مجلس بررسی کنند.

وی افزود: بر این اساس مقرر شده است که این درخواست پس از جمع آوری امضا به هیات حاکمه ارائه شود و لایحه مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این لایحه که به صورت کلی ابلاغ شده است در پی کاهش عوارض گمرکی از ۴ درصد به ۱ درصد است.

به گزارش فارس، بر اساس آئین نامه داخلی مجلس، هرگاه ۵۰ نفر از نمایندگان تقاضای رسیدگی به طرح یا لایحه ای را داشته باشند، در صورت رای اکثریت نمایندگان به این درخواست، به طرح یا لایحه پیشنهادی خارج از قانون رسیدگی می شود. دور زدن.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید