برخی از غذاهایی که باید با احتیاط مصرف شوند
هسته گیلاس سرشار از اسید پروسیک است که سیانید نیز نامیده می شود. این ماده سمی است. اما اگر به طور تصادفی یکی از این هسته ها را قورت دهید، نیازی به وحشت نیست زیرا به راحتی از بین می روند. اما باید از گاز زدن و خوردن این هسته ها کاملا خودداری کنید.