ببینید| از اجاره بهای مسکن چه خبر؟ تورمی که حتی فکر کردن به آن ترسناک است
با توجه به تداوم تورم و گرانی‌ها، بازار اجاره مسکن امسال به کدام سمت می‌رود؟ آیا افزایش نرخ اجاره‌بها ادامه خواهد داشت؟