رژیم لاغری سریع

بانک مرکزی: ورود هر میزان ارز به کشور معاف از مالیات است
بر اساس ابلاغ این بانک به گمرک و مبتنی بر مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی، ورود ارز به کشور (اعم از اسکناس و حواله) معاف از مالیات است.