بازی منصفانه را ببینید "گردن" مهاجم بایرن مونیخ در دیدار مقابل بوخوم
سادیو مانه ستاره سنگالی و کهنه کار بایرن مونیخ در بازی مقابل بوخوم شجاعت نشان داد. پس از اینکه توپ را وارد دروازه حریف کرد، با نگاه کردن به کمک داور و اشاره با دست و پلک زدن متوجه می شود که توپ به دست او برخورد کرده است. این گل پس از بازبینی فیلم های ویدئویی منتفی شد تا رفتار مرد سنگالی بار دیگر مورد تحسین رسانه ها قرار گیرد.