بازی اوپک در منطقه روسیه و آمریکا تحریم اوپک؟


پس از کاهش دو میلیون بشکه ای اوپک، نفت برنت در حال حاضر ۹۸.۴۸ دلار معامله می شود. آیا طلای سیاه در بلندمدت تصمیم اوپک را دنبال خواهد کرد؟

آیا اوپک در خاک روسیه بازی می کند/آیا آمریکا اوپک را تحریم می کند؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.