بازدید ۳۷ هزار مسافر اجتناب کرده اند اماکن تاریخی گلستان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، رحمان فرمانی بعد اجتناب کرده اند ظهر چهارشنبه در گفتگو همراه خود خبرنگاران تصدیق شد: اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۹۳ به همان اندازه ۹ فروردین ماه امسال ۳۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۰ نفر اجتناب کرده اند موزه ها، اماکن تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی استان بازدید کردند.

سرپرست اداره کل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گلستان تصریح کرد: در اداره بناها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوطه های تاریخی بیشترین بازدید در این دوران درمورد به گنبد میراث جهانی قابوس همراه خود ۲۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۱ بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اداره موزه ها {بوده است}. ، موزه کاخ گرگان ۲ نفر را همراه خود ۱۲۰۶ بازدیدکننده گزارش شناسایی کرد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه این آمار اجتناب کرده اند ۱۷ وسط پیمایشی در استان برای ادغام کردن ۱۲ موزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ بنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوطه تاریخی مخلوط آوری شده است، ذکر شد: ۵ بنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوطه تاریخی استان اجتناب کرده اند جمله پایگاه جهانی گنبد قابوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر تاریخی استرآباد (گرگان). دیوار عظیم گرگان، محوطه باستانی خالد نبی کلاله را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر باستانی گرگان است.

ورمانی افزود: ۱۲ موزه در استان در ایام نوروز مورد ملاحظه قرار می گیرند کدام ممکن است کاخ موزه گرگان، موزه صنایع دستی گرگان، موزه سنتی شناسی گرگان، موزه مردمان شناسی گمیشان، موزه گذشته تاریخی خالص علی آبادکتول، موزه مردمان شناسی آزادشهر، موزه مینودشت، فرش گنبدکاووس. موزه گرگان موزه صنایع دستی ترکمن در گنبدکاووس، محل موزه آزادشهر پارسیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آکواریوم تخصصی گلستان است.