بازار سهام آغاز به صعود کرد


https://www.ghatar.com/wp-content/themes/far97/img/ghatar-no-photo.jpg

پتروشیمی های خلیج فارس، پتروشیمی نوری، فلز مبارکه اصفهان، گروه مبنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی سراسری جم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع مس ایران بیشترین تاثیر خوش بینانه را در بورس نسبت به سایر نمادها داشتند.

قطار را در اینستاگرام دنبال کنید

The post بازار سهام آغاز به صعود کرد اولین بار در قطار وب گردی پدیدار شد | لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب را به اشتراک بگذارید