این کودک دو ساله‌ با موبایل مادر ۳۱ چیزبرگر سفارش داد (+عکس)
این پسرک بازیگوش، بی‌آنکه بداند ۲۵ درصد هم به رستوران انعام داده بود و در نهایت مادرش کلسی با صرف هزینه ۹۱ دلاری و البته همراه با اندکی خنده یاد گرفت که گوشی موبایل را قفل‌نشده در اختیار کودکش قرار ندهد.