اینترنت منهای اقتصاد; شدت فرار سرمایه


وقفه در اینترنت همچنان جان کارکنان مالی را تهدید می کند و ادامه این محدودیت ها آنها را مجبور می کند سرمایه خود را به مکان های امن تر منتقل کنند. این به معنای افزایش فرار سرمایه است که تقریباً ۴۵ میلیارد دلار است. اما برخی منابع می گویند که رقم واقعی بسیار بیشتر است!

اقتصاد مکتوب منهای اینترنت؛ شدت فرار سرمایه اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.