ایجاد عملیات از دوام در «بیرشبه» در سرزمین های اشغالی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند المیادین، دارایی ها رسانه ای اجتناب کرده اند بروز عملیات از دوام درخوشایند هفتدر اراضی اشغالی فلسطین واقع شده است است.

آن تمام شده است…