رژیم لاغری سریع

اَبَر ماه‌گرفتگی خونین در آسمان بامدادی فردا دوشنبه
مه‌گرفت ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ به ساروس ۱۳۱ متعلق بود و سی و چهارمین گرفت از ۷۲ خسوف این ساروس است.