اولین ورتیپورت جهان افتتاح شد
شرکت بریتانیایی Urban-Air Port که زیرساخت‌های زمینی را برای صنعت eVTOL توسعه می‌دهد، در اوایل ماه جاری در کاونتری، شهری در مرکز انگلستان، این بندرگاه را افتتاح کرد.