رژیم لاغری سریع

اولین ایرانی بالای ۶۰ سال در آستانۀ صعود به قلۀ اورست
  کوه‌نورد ۶۳ سالۀ ایرانی به ارتفاع ۷۲۰۰ متری (کمپ ۳) رسیده و انتظار می‌رود دو یا سه روز دیگر ( ۲۳ یا ۲۴ اردیبهشت) به قلۀ اورست برسد