انتقاد فعالان میراث فرهنگی خوزستان از بازدیدهای منتخب وزرای میراث
پسر خوزستانی نباید از کارون بیومغ دیدن کند، بلکه باید به دیدار اقوام کارون رودروی و رودررو. فراموش نکنیم که یکی از بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری توجه به شرکت های دانش بنیان است که شامل شرکت های با نگاه گردشگری است و جناب عالی در این زمینه توجه لازم را نداشته اند.