انتقاد فرماندار روزن از حمدان به دلیل بی توجهی به اداره ورزش و جوانان – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، در جلسه روز جمعه شورای فرهنگ عمومی شهرستان از آثار علی اصغر غفاری رونمایی شد. رزین یکی از عناصر شادی و نشاط در جامعه توجه به حوزه ورزش است و اظهار داشت: اگر اوقات فراغت جوانان و نوجوانان با ورزش و تمرینات مناسب پر شود، جامعه به سمت جلو حرکت می کند.

وی از وضعیت اسفبار ورزش و جوانان این شهرستان انتقاد کرد رزین وی افزود: متاسفانه اداره کل ورزش و جوانان به ورزش شهرستان ها توجهی ندارد.

فرماندار شهرستان رزین با این اوصاف، اکنون پروژه ورزش در شهر بیاید رزین با وجود پیگیری ها و وعده های فراوان، اداره کل ورزش و جوانان پیشرفت چندانی ندارد. اداره ورزش و جوانان شهرستان مشکل دارد رزین وی با بیان اینکه فاقد نیروی انسانی است، گفت: کارکنان این اداره به نام شهر هستند رزین استخدام شده اند و در همدان مشغول به کار هستند و از طرفی جدول تشکیلاتی اداره جذب پر است.

غفاری اطهر افزود: در شهرستان رزین استعدادهای زیادی در زمینه ورزش وجود دارد اما متاسفانه به دلیل عدم حمایت بازیکنان پیشرفت در عرصه ورزش دیده نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: میزان اعتباری که امسال به هیئت های ورزشی استان داده شده سه میلیون تومان است که در حال حاضر نمی تواند کمکی به یک هیئت ورزشی کند.

فرماندار شهرستان رزین وی در ادامه گفت: با پیگیری های انجام شده از سوی اداره صنعت و معدن، مبلغ ۲۰ میلیون تومان در اختیار تیم های ورزشی قرار گرفت و در اختیار آنها قرار گرفت.