امیر عبداللهیان در راس هیاتی به سوریه بازدید کرد – خبرگزاری مهر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در راس هیاتی اجتناب کرده اند مسئولان وزارت امور خارجه به دمشق پایتخت سوریه بازدید کرد.

گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر با افسران ارشد سوری با اشاره به بهبود روابط دوجانبه، تحولات قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوضاع در سراسر جهان اجتناب کرده اند جمله اصل کار این بازدید است.