امیرعبداللهیان: ما از میز مذاکره خارج نشده ایم


وزیر امور خارجه گفت: ما از میز مذاکره کنار نمی‌رویم و نخواهیم شد و اگر طرف آمریکایی در مورد سه ماده و تجهیزات باقی‌مانده‌ای که مدنظر داریم و خارج از محدوده آمریکا است، موافقت کند، پنج کشور دیگر آماده دستیابی به توافق هستند.

امیرعبداللهیان: ما از میز مذاکره خارج نشده ایم. اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.