رژیم لاغری سریع

امیرعبداللهیان در دیدار وزیر فرهنگ لبنان: ایران آمادگی ارتقای همکاری های اقتصادی را دارد
وزیر امور خارجه همچنین مقاوت ملت لبنان برابر تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی را الگویی درخشان برای ملت‌های منطقه ذکر کرد و افزود: از این‌رو هیچگاه مردم مقاوم منطقه زیر بار عادی سازی با رژیم تروریست و کودک‌کش اسرائیلی نخواهند رفت.