امضای تفاهم نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر


به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون استان تهران، بیانیه مشترک اداره تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره تعاون بیت اله، مهدی مسکنی به نقل از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر. به امضای اشتر، مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر رسید.
هدف از این تفاهم نامه توسعه ظرفیت اجتماعی و فرهنگی مردم بخش تعاون، تعمیم و گسترش پوشش بیمه های اجتماعی به نفع مردم عزیز و پرتلاش کشور، خدمات، مزایا و حمایت های بلندمدت است. وجوه در چارچوب ضوابط و مقررات بخش تعاونی کشور. و قرار شد از توانمندی معاونت ثبت برای گسترش پوشش بیمه ای صندوق به جامعه هدف استفاده شود.

امید است با امضای این بیانیه گامی موثر در جهت محرومیت زدایی و برقراری عدالت اجتماعی برداشته شود.

میانگین امتیاز ۵ از ۵

از کل ۱ رای

لینک کوتاه: https://pulbank.ir/?p=304994