امام جمعه کرمانشاه درگذشت آیت الله محمدی الریشهری را آسایش ذکر شد – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی علما، امام جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور ولی فقیه در استان کرمانشاه در پیامی درگذشت آیت الله محمد محمدی ریشهری را آسایش ذکر شد.

محتوای متنی پیام آسایش امام جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور ولی فقیه در استان کرمانشاه به رئوس مطالب زیر است:

به تماس گرفتن الله الرحمن الرحیم

خداوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم سازوکار ما برگشتیم

اگر بمیر دانشمند باحال قیمت صلح بریدگی به. خاموش تبدیل می شود عامل .li خواب آخر الزمان.

به رویداد رحلت عالم مجاهد وارسته آیت الله محمد محمدی ری شهری. مبارزان پیش اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی، یاور را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاور امام رحج (رضوان الله تعالی علیه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اجتناب کرده اند یاران دقیق ولی فقیه (المظله) بود. بالا) باعث پشیمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر عمیق شد.

این آفت وجود مقدس حضرت ولی عصر است.موجود است دیگه، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله). بالااین مصیبت وارده را به بخش های علمیه، میهن شریفشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همه عبادت کنندگان آن فقید سعید آسایش عرض می کنم.

تردیدی نیست کدام ممکن است فقدان سعید فقید سال ها در جهان سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی ملت به نظر می رسد می تواند.

پس مجاهد قیمت برای رضای خداوند متعال بزرگ خدایا اجتناب کرده اند خدا آرزو می کنم برای اسکان شریفشان استقامت عنایت فرماید.