امام جمعه ارومیه: تحولات اخیر مرهون بسیاری از دستاوردهای جمهوری اسلامی است
قریشی: موفقیت اجلاس شانگهای، حضور پررنگ رئیس جمهور در سازمان ملل و نمایش عکس سردار دهلی و شناسایی علت شهادت وی توسط رئیس جمهور آمریکا و همگرایی و تقریب بین اقوام و مذاهب کشور بود. از جمله دستاوردهای دیگری که خشم دشمنان را برانگیخت.