امارات را پس از سیل شدید ببینید. صلح در شهر فجیره حاکم شد
بارش شدید باران در امارات باعث جاری شدن سیل در بندر فجیره در شرق این کشور شد. به گزارش اسپوتنیک، فجیره بیشترین میزان بارندگی را در امارات دارد. این بارندگی که از چهارشنبه گذشته بخش هایی از این کشور را تحت تاثیر قرار داده است، شدیدترین بارندگی در امارات در ۲۷ سال گذشته است.