المانتیور: افزایش امیدواری به احیای برجام
ک منبع دیپلماتیک خارجی در تهران فاش کرد : در چند ماه گذشته، دیپلمات‌های ارشد قطر و عمان بازدیدهای اعلام‌نشده‌ای از تهران داشته‌اند. هدف اصلی همچنان ایجاد بهترین شرایط برای احیای مذاکرات هسته ای است.”