اقشار کم درآمد با پس انداز خداحافظی کردند/ آیا ایرانی ها «روز بادا» را فراموش کرده اند؟مردم کم درآمد با پس انداز خداحافظی کردند/ آیا ایرانیان «روز بادا» را فراموش کردند؟ – تجارت نیوز