اقتصاد ایران چقدر برای «اصلاحات» آماده است؟


برخی فعالان اقتصادی با اذعان به مشکل ساز بودن تحریم ها سوال مهمی را مطرح می کنند. اگر تحریم ها برداشته شود، آیا اقتصاد ایران آماده پذیرش اصلاحات اقتصادی از جمله دولت تسهیل گر و افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی است؟

اقتصاد ایران چقدر برای «اصلاحات» آماده است؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.