اسرائیل به آلمان: پایان مذاکرات برجام را اعلام کنید
به گفته این منبع اسرائیلی، پیام یایر لاپید به اولاف شولتز به این شرح است: «اروپایی ها پیشنهاد نهایی را به ایران ارائه کردند و اعلام کردند که پاسخ مثبت است یا خیر، ایران این پیشنهاد را رد کرد و در نتیجه زمان خروج از مذاکرات فرا رسید. هر اقدام دیگری نشانه ضعف خواهد بود.»