از چه زمانی «موسسه فیلم» جایگزین قوه قضائیه شد؟!
وقتی سازمان سینمایی می‌گوید ما می‌خواهیم بازیگران خاصی را از کار در حرفه‌شان منع کنیم، یعنی این سازمان خودش را در جایگاه قوه قضائیه، بازیگران مجرم (و نه متهم) قرار می‌دهد و ذوق می‌کند. به عنوان قانون در نظر گرفته شده است! در غیر این صورت هیچ قانونی به این سازمان اجازه نمی دهد افراد را از کار در حرفه خود منع کند.