از «مهدی باکری» ارومیه تا «علیرضا زاکانی» تهرانی
شهردار دستور داد بلافاصله یک پمپ مکش آب بیاورند و با کمک همکارانش سد کوچکی جلوی درب زیرزمینی تا رسیدن پمپ ایجاد کردند. بعد از دقایقی آب زیرزمین خالی شد و پیرزن که حالش بهتر شده بود شروع به دعای خیر به مهدی باکری کرد و گفت: خدا رحمتت کند پسرم. آن فلان شهردار کجاست که کمی از غیرت شما درس بگیرد؟!