از مصاحبه گوگوش با هما سرشار تا حمله تند «کیهان» به مسعود کیمیایی / گوگوش و ادعاهایی که راست و دروغ‌شان معلوم نیست
پس از ادعاهایی که فائقه آتشین (گوگوش) در مصاحبه با هما سرشار مطرح کرد، افراد زیادی از جمله محمود قربانی، مهرداد آسمانی و پولاد کیمیایی به آن‌چه او گفت واکنش نشان دادند و حرف‌هایش را دروغ دانستند.