از فردوسی پور تا کروش: در زمانی که اسکوکیچ سرمربی تیم ملی بود، پست دادن درباره تیم ملی غیرحرفه ای بود.
کی روش: نمی خواستم برای خودم فرصت شغلی ایجاد کنم یا پیشنهاد بدهم. چند سالی است که با یک «مدیر رسانه ای» حرفه ای کار می کنم و او توجه من را به حمایت هواداران فوتبال ایران جلب کرد. از هر فرصتی برای تمجید از هواداران فوتبال ایرانی استفاده می کنم.