ارز برای کشور رونق اقتصادی به همراه دارد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفری عصر پنجشنبه در همایش مبادلات مرزی خراسان جنوبی اظهار داشت: وظایف و اهداف معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه ارزیابی و ایجاد اشتغال در کشور است.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: ورود ارز به کشور موجب غنای اقتصاد و حل بخشی از مشکلات اقتصادی می شود.

صفری با تعریف ۱۰ عامل به نکات تامین ارز برای کشور پایبند هستیم و افزود: مهم ترین عامل اگرچه برای صادرات ارز و صادرات مفید است. .

وی گفت: سال گذشته نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان مذاکرات زیادی با طرف مقابل داشت که منجر به از سرگیری بازار ماهرود شد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه یادآور شد: می خواهیم با تلاش بیشتر از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در مرز ماهیرود بیشتر استفاده کنیم.

اشرفی معاون امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی نیز در این نشست گفت:

وی گفت: برخی اقلام مانند نهاده های دامی را می توان از افغانستان وارد کرد که باید در این زمینه برنامه ریزی شود.