اردبیل/ ناتوانی اغتشاشگران در برهم زدن نظم شهری – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هشتمین روز چهلم آبان و چهلمین روز کشته شدن «زندانیان پناهی خانگاه» در آرامگاه علی آباد اردبیل، آشوبگران به مدت ۲ ساعت در میدان علی آباد تجمع کرده و اقدام به حمله کردند. امنیت را برهم زدند و آرامش شهر اردبیل را بر هم زدند.

این معترضان برای استفاده از فرصت ایجاد آشوب به صورت پراکنده در منطقه چوک و پمپ بنزین علی آباد و محل دفن کشته شدگان «اسرا پناهی خانگاه» تجمع کردند اما این افراد متفرق به دلیل عدم آگاهی مردم در اردبیل. و این تجمع غیرقانونی بدون تلفات جانی متفرق شد.

در میان ناکامی اردبیل/ آشوبگران در برهم زدن نظم شهر آرامش حاکم است

اغتشاش گران امروز در بیست و هشتم آبان ماه با انتشار فیلم های جعلی و قدیمی، پایان دادن به موضوعات دروغین و تحریک مردم، بار دیگر شکست خود را در تحریک و تفرقه انداختن مردم ثابت کردند.

ب

در پی این تظاهرات، معترضان توسط نیروی انتظامی متفرق شدند و اصناف و کسبه اطراف میدان علی آباد اردبیل از ترس خسارت واحدهای خود را بستند.

همچنین این تیم ها از پلیس خواستند تا با برهم زنندگان آرامش جامعه برخورد کند و با ایجاد آرامش و امنیت کامل اجازه اینگونه تجمعات غیرقانونی را ندهد.

اما پس از این اغتشاش ظاهری که کمتر از ۲ ساعت به طول انجامید، رسانه های ماندچی دست روی دست نگذاشتند و رسانه ها سعی کردند تجمع را با دروغ بزرگ جلوه دهند. اختلاف نظر بیشتر نشد، حتی این تلاش های رسانه ها نیز با شکست مواجه شد.